A keresés eredménye
 • 2017/2226 EU rendelet

  a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról

  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2017.12.29-tól
 • 2018/1548 EU határozat

  a határregisztrációs rendszerben (EES) túltartózkodóként azonosított személyek listájának összeállítására, valamint e listának a tagállamok rendelkezésére bocsátására vonatkozó eljárás kialakítására irányuló intézkedések meghatározásáról

  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2018.11.05-tól
 • 2018/1547 EU határozat

  a központi hozzáférési pontoknak a határregisztrációs rendszerrel (EES) való megfelelő összekapcsolását szolgáló technikai megoldásokra és az EES-hez történő bűnüldözési célú hozzáférésre vonatkozó statisztikák előállítása céljából végzett tagállami adatgyűjtést szolgáló technikai megoldásra vonatkozó előírások meghatározásáról

  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2018.11.05-tól
Hatályon kívüli jogszabályok:
 • 2022/1337 EU határozat

  a személyes adatoknak a határregisztrációs rendszerben történő kezelésével összefüggésben a harmadik országbeli állampolgárok tájékoztatásához használandó mintadokumentum létrehozásáról

  http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2022&T3=1337&RechType=RECH_naturel&Submit=Keresés Hatályos: 2022.08.21-tól